Select Page

SCURT ISTORIC

AL ȘCOLII GIMNAZIALE

 NR.62

Studiul documentelor aflate în arhiva şcolii, documentarea la Arhivele Statului sau în biblioteci au oferit informaţii esenţiale pentru realizarea unui istoric al şcolii pe baza unor date certe.

  • Primul an şcolar fost 1909-1910, cu predare simultană la clasele I-şi a II-a având ca prim dascăl pe doamna BĂLAŞA CLONARU.

De-a lungul timpului şcoala a purtat diverse denumiri. ŞCOALA MIXTĂ DE TIP URBAN CĂTUNUL MĂRCUŢA s-a numit iniţial, a fost şcoală de băieţi, şcoală de fete sau şcoală mixtă, însă actul educaţional s-a desfăşurat fără întrerupere.

-ŞCOALA MIXTĂ DE TIP URBAN CĂTUNUL MĂRCUŢA(1909-1920);

-ŞCOALA DE FETE MĂRCUŢA PANTELIMON (1920-1921);

-ŞCOALA DE BĂIEŢI MĂRCUŢA PANTELIMON (1920-1921);

-ŞCOALA DE BĂIEŢI NR.35 ( 1921-1954);

-ŞCOALA PRIMARĂ DE FETE NR.34 (1927-1935);

-ŞCOALA DE FETE NR.35 (1935-1954);

-ŞCOALA MIXTĂ NR.62 –DE  7 ANI DIN 1955, IAR DIN ANUL 1962-DE 8 ANI;

  • Şcoala este construită pe terenul donat de doamna EMILIA DR. SADOVEANU, fiica moşierului ION I. PETRESCU, conform ”actului de donaţiune” .

În anul 1981, ca urmare a creșterii populației școlare, începe construirea celui de-al doilea corp de clădire (ŞCOALA NOUĂ).

  • Între anii 2007-2010 şcoala intră într-un amplu proces de reabilitare şi modernizare în cadrul proiectului finanţat de BEI şi se construieşte noua sală de sport, modernă şi spaţioasă. Acum școala dispune de dotări moderne, de cabinete și laboratoare pentru toate disciplinele de studiu, bibliotecă.

*

  • Joi, 2 iunie 2011, în ziua Sfintei Sărbători a Înălţării Domnului, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 62 a sărbătorit ”UN SECOL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂTURĂ”. În prezenţa unei numeroase asistenţe s-a organizat un ceremonial religios de către preoți de la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul şi a fost descoperită o placă comemorativă al cărei text reprezintă un omagiu adus celor ce au contribuit de-a lungul timpului la ridicarea prin cultură a elevilor cartierului nostru.